Sigorta Vadesi Hatırlatma

Poliçe Vadesi Hatırlatma             

Liman Ve Terminal İşletenleri Sorumluluk Sigortası

 

Liman işletme faaliyeti ile ilgili olan ve limanda bulunan deniz taşıtları, kargo, ekipman vb. ile 3.şahıs mallarında yükleme, boşaltma, yanaşma sırasında oluşabilecek zararlar, limana emanet olarak bırakılmış deniz taşıtları nedeniyle 3.şahıslara veya mallarına gelebilecek zararlar ve bu zararlar ile ilgili dava masraflarını teminat altına alır.Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, poliçede yazılı özel şartlar ve klozlar çerçevesinde hüküm ifade eder.

- Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları

Copyright © 2008 Bizbize Sigorta ve Aracılık HizmetleriDiyalog Interaktif Medya Hizmetleri