Sigorta Vadesi Hatırlatma

Poliçe Vadesi Hatırlatma             

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

 

ANADOLU TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sigortalıların, sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan hastalıklarına ait muayene, tetkik ve tedavi giderlerini, poliçede belirtilen teminatların kapsamı ve limitleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme kuralları ve Özel Şartlar dahilinde karşılar.

Özel şartlar için: http://www.anadolusigorta.com.tr/i/content/29_1_tamamlayici-saglik-sigortasi-ozel-sartlar-2016.pdf

Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan yabancı uyruklu kişiler bu poliçe kapsamında sigortalanabilir.

Anadolu Sigorta anlaşmalı sağlık kuruluşları hakkında güncel bilgi alabilmek için www.anadolusigorta.com.tr/tr/iletisim/bize-ulasin/anlasmali-saglik-kurumu-bul

Neden Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Almalıyım?

  • Özel hastane kullanım alışkanlığının giderek yaygınlaşması, bununla birlikte hastaların ödemesi gereken fark ücretlerinin de artması,
  • Gelir seviyesindeki artışın hastanelere ödenecek fark tutarları ile aynı seviyede olmamasından dolayı hasta tarafından bu tutarların ödenmesinde büyük güçlük çekilmesi,
  • Hastaların ödeyecekleri fark tutarlarını düşürmek için gerekli olan tedavi dışında, daha basit ve ucuz bir tedaviyi tercih ediyor olması ya da tedaviden tamamen vazgeçmesi,
  • Hastane, hasta ve doktorun fiyata endeksli bir modele kayması

Doğum Teminatı:

Doğum teminatı, ek prim ödenerek poliçe kapsamı altına alınır ve sadece poliçelerinde doğum teminatı olan sigortalılar için geçerlidir. Bu teminata hak kazanabilmek için poliçe düzenlendiği sırada kişinin hamile olmaması gereklidir

Doğum teminatından faydalanabilmek için bekleme süresi bulunmamaktadır. Doğumla ilgili rutin kontroller yıllık yatışsız tedavi sayısından düşülecektir. 

Poliçesinde yatışsız tedavi teminatı olmayan kişilerin doğum ile ilgili rutin kontrolleri poliçe kapsamı dışındadır. Doğum teminatı kapsamına giren tüm giderler, 1 yıllık poliçe döneminde sadece 1 kere ödenir. (Zorunlu kürtaj ve düşük ile ilgili giderler istisnadır.) İsteğe bağlı kürtaj poliçe kapsamı dışındadır. 

Bu teminat, doğum için özel olarak anlaşma yapılmış olan sağlık kuruluşları dışında geçerli değildir. Ek olarak oda-yemek-refakatçi, tanı birimleri, ilaç, doktor ve diğer teminatlar yürürlüğe girmeyecektir.

Yenileme Garantisi:

Anadolu Sigorta, Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında, sigortalılıklarını Anadolu Sigorta’da 4 yıl kesintisiz olarak devam ettiren ve son 4 yıl, her bir yıl için poliçelerinde ödenen tazminatların primlere oranları %100’ün altında olan bireysel sigortalılara Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yenileme Garantisi verecektir. 

65 yaşına gelene kadar herhangi bir yaşta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yenileme Garantisi’ne hak kazanmış olan sigortalılara ise, 65 ve sonrasındaki yaşlarda düzenlenen
poliçelerinde %30 yaş ek primi uygulanmayacaktır. Bu kişilerin poliçelerinde herhangi bir üst yaş limiti olmayacaktır. Sigortalıların, Anadolu Sigorta’da Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yenileme Garantisi hakkı kazandıkları tarihten sonra ortaya çıkan hastalıkları, yenileme dönemlerinde kapsam dışı bırakılmayacak ve söz konusu hastalıklar için hastalık ek primi alınmayacaktır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda Bir İlk: Tüp Bebek Teminatı

Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında, sigortalılarımızın, tüp bebek ile ilgili giderlerini de karşılıyoruz. Bu teminat, SGK’nın tüp bebek tedavisi ödeme şartları doğrultusunda, 1 yıllık poliçe süresi boyunca geçerlidir ve ek prim ödenmesi koşuluyla poliçeye dahil edilebilecektir.

Anadolu Sigorta ve Kolan Hastanesi işbirliği ile bu teminat, 2016 senesi boyunca sadece Şişli Kolan Hastanesi ve Beylikdüzü Kolan Hastanesi’nde geçerli olacaktır.

Copyright © 2008 Bizbize Sigorta ve Aracılık HizmetleriDiyalog Interaktif Medya Hizmetleri