Sıkça Sorulan Sorular

 

Acentenize soru sormaktan çekinmeyin. Tüm sorularınızı cevaplamaya her zaman hazırız.

Çok soru soran sigortalılarımız bizim için her zaman makbuldür. Çünkü neyi satın aldığının farkındadır.

Poliçesini sadece fiyat kıyaslaması ile tercih edenler ise çoğu zaman büyük hayal kırıklıkları yaşamaya mahkumdurlar.

Lütfen sigortacılarınıza çok soru sorun. Burada yer verdiğimiz sorular sizlerden gelen sorulardan derlenmiştir.

Sorular ve cevaplar misyonumuz gereği sigortalılarımızı ön bilgilendirme niteliğindedir.

Cevapların, Anadolu Sigorta AŞ. ve Biz Bize Sigorta ve Ara.Hiz.Ltd.Şti. açısından yasal anlamda bir bağlayıcılığı söz konusu değildir.

Muhtemel güncel değişiklikler için lütfen bizi arayınız.

Düzenletmiş olduğunuz isteğe bağlı poliçelerinizle birlikte yasal olarak verilmesi zorunlu olan "Bilgilendirme Formunu" Acentenizden isteyiniz.


KASKO SİGORTANIZ HAKKINDA :


1. Kasko poliçemi yaptırırken değişik şirketlerden Full Kasko adı altında çok farklı fiyatlar verilmektedir. Farklı şirketler arasında nasıl mukayese yapabilirim ve hangi kriterlere dikkat etmeliyim?

Sektörde yaşanan kıyasıya rekabetin içeriği hizmet ve kalite standartlarının yükseltilmesi noktalarında olması gerekirken, maalesef bir çok şirket teminat kapsamları veya limitlerini daraltmak suretiyle düşük fiyat politikası izlemeyi tercih etmektedirler. Başlangıçta cazip gelen fiyat avantajı ise hasar anında sigortalının kabusu haline dönüşebilir. Sigortanın mantığı ve risk hesabı matematiksel olarak şirketler arasında değişiklik göstermez. Ancak sunuşta alıcının tercihleri arasında baskın gelen husus fiyat olduğu için, değişik alternatifler sunularak ucuz fakat yetersiz poliçelere yönlendirme yapılmaktadır.

Kasko poliçenizi yaptırmaya karar verdiğinizde, aracınızı gerçek piyasa değeri üzerinden beyan ederek ihtiyari mali mesuliyet, ferdi kaza ve hukuksal koruma teminat limitleri öncelikli olmak kaydıyla diğer tüm teminatları da içeren yazılı teklif talep ediniz. Yazılı teklif vermekten kaçınan acente ya da sigorta şirketini tercih etmeyiniz. Sözlü beyan edilen her teminatın, yazılı teklifte de yer aldığını kontrol ediniz.

Ful Kasko çatısı altındaki genel teminatlar aynı olmakla beraber sigorta şirketlerinin dönemsel olarak uyguladıkları promosyon tarzı ek teminatları da karşılaştırdıktan sonra kararınızı kesinleştiriniz.

- İhtiyari Mali Sorumluluk Teminatı: Karayolları Trafik Kanununa ve Genel Hükümlere göre aracın işletenine düşen sorumluluk, Trafik Sigortası limitlerini aşıyor ise, bunun üzerinde kalan kısım için paket poliçede belirlenen limitler dahilinde ilave teminat alınma imkanı bulunmaktadır.

- Ferdi Kaza Teminatı: Kaza neticesinde kendinize gelen bedeni zararları (tedavi giderleri, ölüm/sürekli sakatlık) tazmin etmeye yöneliktir.

2. Full Kasko ne demektir ?

Kasko sigorta poliçesi, çarpma/çarpışma, çalınma ve yanma olarak verilen teminatlar ve bu teminatlara ek olarak verilebilen deprem, sel seylap, terör gibi ek teminatların bir arada verilmesinden ibarettir. Full kasko tabiri verilebilecek tüm ana teminatlar ve ek teminatların verildiği kasko ürünleri için kullanılan bir halk tabirdir.

Ancak bu tabir altında pazarlanmaya çalışılan ve çok çeşitli farklılıklar içeren sigorta poliçeleri mevcuttur. Birçok şirket Full Kasko sattığını söylemekle beraber “şu teminatı da isterseniz ilave olarak şu primi ödemelisiniz” tarzında yaklaşım sergilemektedirler.

Poliçenizi düzenletmeden önce mutlaka yazılı olarak teklif isteyiniz. Birden çok teklif alarak ve kıyaslamada fiyatı son noktaya koyarak karşılaştırma yapınız. Sonuçta her yönden beklentilerinize cevap verebilecek olan poliçeyi siz seçiniz.

3. İnternet üzerinden poliçemi kendim oluşturmanın daha pratik, kendi kontrolümde daha net ve güvenilir olacağını düşünüyorum. Bu konuda karşılaşabileceğim problemler nelerdir?

Sigorta yaptırmamızın ana gayesi riskimizi sigorta şirketine devretmek, poliçe döneminde meydana gelebilecek hasarı eksiksiz ve zamanında alabilmektir.

Ayrıca kaza ya da hasar anında alınacak hizmet desteği ve doğru yönlendirme de çok önemlidir. Dolayısıyla doğru Acente tercihi çok önemli bir konudur. Acenteniz gerek poliçenin düzenlenmesi esnasında, gerek poliçe döneminizdeki olası hasarlarınızda ve gerekse yenilemelerinizin zamanında yapılarak mağduriyetinizin önlenmesi açısından çok önemli bir yere sahiptir.

Hatta mümkünse Banka şubeleri ve otomobil satış yerlerinde poliçe düzenletmek yerine, işi yalnızca sigortacılık olan tam yetkili profesyonel acentelikleri tercih etmeniz her yönden menfaatinize olacaktır.

4. Kasko poliçemin bana sunduğu teminatlar nelerdir?

a. Gerek hareket, gerekse durma halinde iken meydana gelen kazalar ile üçüncü kişilerin verdikleri zararlar,
b. Aracın yanması, ( Sigara ve benzeri madde zararlarının teminata dahil olmasına dikkat ediniz )
c. Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs. ( Poliçenizde anahtarın ele geçirilmesi suretiyle çalınmanın teminata dahil olmasını kontrol ediniz. Aksi takdirde büyük mağduriyet yaşayabilirsiniz )

Bu risk gruplarına ilave olarak aşağıdaki risklere karşı da ek teminat alınma olasılığı bulunmaktadır:

- Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,
- Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri ile bunları önlemek üzere yetkililer tarafından yapılan müdahaleler sonucunda oluşan zararlar,
- Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajlar nedeniyle meydana gelen zararlar,
- Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar
- Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar, (sel muafiyeti verilmemesine dikkat ediniz en çok mağduriyet yaşanan konulardan biridir.)
- Taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,
- Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,
- Taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar,
- Taşıtın, kurallara uygun, yasal olarak izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar,
- Taşıtın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar.
Yukarıda sunulan ana teminatların dışında sigorta şirketlerince sağlanan ve farlılık gösterebilen ek teminatlar da bulunmaktadır.

5. Araç el değiştirdiğinde, Kasko Poliçesi de el değiştirir mi?

Hayır. Poliçe iptal edilerek işlememiş günlerin primi gün esasına göre sigortalıya iade edilir. Aracı satın alan kişi, isterse yeniden sigorta yaptırabilir.

6. Aracımın tam zayi (pert) olması veya çalınması halinde poliçede yazılı araç değeri tam olarak ödenir mi?

Aracınız 0 Km. ise, poliçenizde “yenisi klozu” mevcut ise ve sigorta şirketinizin öngördüğü süre içerisinde bu durum meydana gelmişse o andaki 0 araç değeri ödenir veya adınıza araç temin edilir.

Ancak 1 yaş ve üzerindeki araçlar için poliçede yazılı araç değeri asla bağlayıcı değildir. Bu durumda pert olan aracınız için yapılacak piyasa araştırması neticesinde tespit edilecek değer ödenecektir. Bu nedenle poliçeye yazılan araç değerlerinin gerçeği yansıtması önem arz etmektedir. Aracınızın gerçek değerinin dışında verilecek fiyatlara rağbet etmeyiniz.

7. Kasko poliçesinde araç bedeli enflasyona karşı nasıl korunmaktadır?

Piyasa rayici ile sınırlı kalmak şartıyla, bir yıl içerisinde belirlenen bir enflasyon oranında sigorta bedelinin artışını teminat altına almak mümkündür. Bu amaçla oluşturulmuş klozu satın almak gerekir.


8. Araç başka bir taşıtla taşınırken hasar meydana gelirse, kasko sigortası hasarı karşılar mı?

Aracın kendi gücüyle girip çıkacağı, ruhsatlı ve tarifeli çalışan gemi ve trenlerde taşınması esnasında oluşan hasarlar teminata dahil olup, diğer taşımalar esnasında oluşan hasarlar kapsam dışındadır. Bu amaçla oluşturulmuş klozu satın almak gerekir.

9. Aracın çekilmesi esnasında oluşan hasarlar kasko sigortalarına dahil midir?
Kamu otoritesi tarafından çekilirken oluşan hasarlar teminata dahildir.

10. Araçlarda taşınan emteanın Kasko sigorta kapsamına dahil edilmesi mümkün müdür?
Yük taşıyan araçlar için bu teminat verilebilir. Araçta taşınan emteanın ruhsat sahibine ait olması gerekir.

11. Aracın aksesuarları kasko sigortalarına dahil midir?

Standart lastik ve cantlar otomatik teminat kapsamındadır. Araca sonradan ilave edilen özel lastik, çelik cant, TV.,oto cd çalar gibi değer olarak standartlarından farklı olan eklemeler için, değerleri sigortalı ile sigortacı tarafından mutabık kalınarak tespit edilmeli ve poliçede ayrıca belirtilmelidir. Orijinal olmayan radyo teyp, kolonlar equalizer, klima, alarm, telsiz, telefon, faks, otomatik anten ve takometre gibi cihazlar, ancak ek prim alınarak kasko poliçesi kapsamına dahil edilebilirler. Bu tür cihazların marka ve bedellerinin poliçede mutlaka gösterilmesi gerekmektedir.

12. Araç hasar gördüğünde, tamirde geçen süreye isabet eden ulaşım giderleri veya iş durması kayıpları kasko teminatına dahil midir?

Sigortalı aracın Kasko teminatına dahil olan bir kaza sonucu hasar görmesi halinde (çalınma hali hariç) makul tamir süresi içinde, taşıtın kullanım ve gelir kaybından doğan, özel araçlar için “ulaşım giderleri”, ticari araçlar için “iş durması” teminatları, belirlenen limitlerle sınırlı olarak ek prim ile teminat altına alınabilir.

13. Karayollarında seyir halinde iken yoldaki bir kasise düşme sonucu otomobilimin lastiği yarıldı. Kasko poliçemden değiştirilebilir mi?

Başka bir nedenle patlayıp da üzerinde harekete devam etmeniz sonucu yarılmamış ise Kasko Poliçeniz hasarınızı karşılar. Düşülecek eskime payı sigorta şirketleri uygulamalarına göre değişkenlik göstermektedir.

14. Kaskolu aracın çalınması halinde, tazminat ödenmeden bekleme süresi var mıdır?
Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınarak, sigorta şirketi tazminatı öder. Bu ödemeyi takiben çalınan araç bulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür. Sigortalı aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracını sigortaya devreder.

15. Başkasının %100 kusurlu olduğu bir kazada, aracımda ortaya çıkan zararın giderilmesi için Kasko Poliçemi devreye sokarsam hasarsızlık indirimim yanar mı?
Kasko sigortasının sunmuş olduğu hizmetlerden birisi de başkasının neden olduğu kazalar neticesinde aracınızda ortaya çıkan hasarınızın, kendi sigorta şirketiniz tarafından karşılanmasıdır. Şirketiniz size yapmış olduğu tazminat ödemesi için, daha sonra kazadan sorumlu olan kişinin Trafik Sigortasını yapan sigorta şirketine başvurur. Tazminat ödemesi, karşı tarafın sigorta şirketi tarafından, sizin şirketinize aktarılacağı için, hasarsızlık indiriminizde genelde herhangi bir kayıp ortaya çıkmaz. Bu durum, kasko sigorta sözleşmenizin ön yüzünde belirtilir. Eğer belirtilmemiş ise bu durumun sonuçlarını mutlaka şirketinize sorunuz.

16. Kasko Sigortam kapsamında bir hasarım oldu. Sigorta şirketi kaç gün içerisinde tarafıma hasar ödemesi yapmak zorundadır?

Kasko Sigortası Genel Şartında, zorunlu sigortaların aksine, tazminat ödemesinin kaç iş günü içerisinde yapılması gerektiğine ilişkin yazılı bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte, tamamlanan bir hasar dosyasına ilişkin tazminat ödemesinin, iyi niyet kuralı gereği hemen yapılması esastır.

17. Kaza nedeninin uykusuzluk ve yorgunluk olarak belirlenmesi durumunda Kasko Sigortası şirketi tazminatı öder mi?

Trafik kanununa göre trafiğe çıkmanın yasaklandığı bir durumda kaza yapılmış ise sigorta şirketleri buna ilişkin tazminat taleplerini reddederler. Trafiğe çıkma yasağına ilişkin haller ise mevzuata göre, geçerli bir ehliyetin olmaması, uyuşturucu veya keyif verici maddelerin kullanımı alkollü içki kullanımı nedeniyle, güvenli sürüş yeteneğinin kaybı olarak belirlenmektedir. Bu nedenle, uyku ve yorgunluk hali alkole ve uyuşturucuya bağlı olmadığı sürece tazminatın ödenmesi gerekmektedir.


18. Otoparka anahtarı ile bırakılan araç park görevlisi tarafından çalınırsa sigorta şirketi olayın emniyeti suistimal olduğunu belirterek tazminat ödememe hakkına sahip midir?

Hayır. Çünkü olayda aracın anahtarının otopark görevlisine bırakılması, sınırlı bir tevdi olup, aracın en fazla otopark içinde ileri geri manevrasını sağlama amacına yöneliktir. Bu sınırlı irade hayatın olağan akışına uygun ve günümüzde otoparka anahtarın da bırakılmasını alışılmış hale getiren teamüllerle de bağdaşır durumdadır. Ancak herşeye rağmen sigorta şirketleri özel şartları gereği bu tarz durumlarda sınırlı ödeme yapabilmektedir. Poliçenizde ilgili klozu incelemenizi öneririz. Ayrıca aracınızı anahtarıyla birlikte otoparka bırakırken plakanızın yazıldığı park fişi almayı ihmal etmeyiniz.

19. Otomobilimin camı park halinde ya da seyir halinde iken kırılırsa trafik ekiplerine zabıt tutturmam gerekir mi?

Hayır. Böyle bir durumda sigorta şirketinizin hasar ihbar hattından bulunduğunuz bölgedeki “Anlaşmalı Cam Servisini” öğrenmek suretiyle ve beyanınız üzerine gerekli onarım ya da değiştirme işlemi yapılarak sizden hiçbir ücret talep edilmez. Anlaşmalı servisleri tercih etmemeniz durumunda ücreti siz öder sonra sigorta şirketinden talep edersiniz. Ancak cam kırılması sonrasında hırsızlık söz konusu ise mutlaka zabıt tutturunuz.

20. Aracımın Kasko Poliçesi A şirketinden. Ancak fiyat, kapsam ve hizmetlerinden memnun olmadığım için yeni poliçemi B sigorta şirketine yaptırmak istiyorum. Ancak önceki yıllardan gelen % 60 hasarsızlık indirimim var. Yeni şirket de aynı indirimi verir mi?

Evet. Eski poliçeniz yasal süresinde yenilendiği takdirde, mevcut hasarsızlık indiriminiz devam edecektir. Hasarsızlık indirimi hakkının kaybolmaması için, sigortaya ara verilmemesi esastır.

 

21. Kasko sigortamdan kazandığım hasarsızlık indirimi, aracımı satmam halinde yeni alacağım araca uygulanabilir mi?

Uygulanabilir. Hasarsızlık indiriminden yararlanabilmek için, poliçenin kesintisiz devam etmesi şarttır. Yeni araç satın alındığında, zeyilname ile yeni aracın poliçeye dahil edilmesi gereklidir. Bunun için yeni aracınızı hemen satın almamışsanız satın alıncaya kadar geçen sürede poliçenizi dondurabilirsiniz. Sigorta bitim tarihinden önce herhangi bir tarihte, yine aynı cins bir araç aldığınızı sigorta şirketinize bildirdiğinizde, poliçe süreniz durdurulan süre kadar uzatılır ve hasarsızlık indiriminiz yeni aracınızda da devam eder. Prim farkı var ise tarafınızdan tahsil edilir.


22. Kredi almak istediğim banka B sigorta şirketinden sigorta yaptırmam için beni zorluyor. Bankanın buna hakkı var mıdır?

Sigorta Murakabe Kanununa göre, bir sözleşmenin unsurları içerisinde, taraflardan birinin bu sözleşmede yer alan herhangi bir hususta sigorta yaptırmaya zorunlu tutulduğu hallerde, sözleşmeye sigortanın belirli bir şirkete yaptırılmasına ilişkin olarak konulmuş şartlar hükümsüzdür.
Bu nedenle bankalar, kredi verdikleri müşterilerinin risklerinin düşürülmesi için, belli teminatları içeren bir sigortanın yapılmasını isteyebilir. Ancak sigorta şirketinin seçimi konusunda zorlayamazlar.

23. “Kasko Paket Poliçesi”nde sunulan İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı?

Manevi tazminat talepleri, ek sözleşme ile teminat altına alınabilir. Manevi Tazminat talepleri konusunda olası mağduriyetleri önlemek için bu teminat limitlerinin yüksek tutulmasında fayda vardır. Poliçenizin manevi tazminat taleplerini içermesine dikkat ediniz. ANADOLU SİGORTA'da bu teminatın SINIRSIZ verilebildiğini biliyor musunuz?


24. “Anlaşmalı Servis” ne demektir?

Sigorta şirketleri Kasko hasarlarında sigortalılara daha iyi hizmet verebilmek için, araçların tamirini en uygun koşullarda yapabilecek yetkili servislerle anlaşabilirler. Bu servisler aracılığı ile sigortalı, hasar sırasında herhangi bir ödeme yapmaz, aracındaki hasar yetkili servislerce giderilir.

25. Anlaşmalı servisler ile çalışmanın faydaları nelerdir?

Anlaşmalı servise teslim edilen araç servis sorumluluğundadır. Sigortalı kaza ile ilgili istenen belgeleri servise teslim ettiği andan itibaren arabasının tamiri için verilen süre dışında takip edeceği, yapması gerekli başka bir iş yoktur. Herhangi bir ücret ödemeden, tamiri bittiği anda aracını teslim alır. Anlaşmalı servislerde aracınıza orijinal yedek parça kullanılması zorunludur. Zaten parça tedarik sistemi kapsamında eksper tarafından değiştirilmesi öngörülen parçalar, her markanın tedarikçisi tarafından anlaşmalı servise 24 saat içerisinde ulaştırılır.

 

26. Otomobilim park halinde iken hasar gördü. Kasko poliçem kapsamında yaptırılabilmesi için trafik zaptı gerekli midir?

Böyle durumlarda hasarın büyüklüğüne ve meydana geldiği yere göre hareket edilir. Küçük çarpma, çizik vs. durumlarda kimin yaptığı belli değil ise zapta gerek olmaksızın beyan ile onarım mümkündür. Ancak hasar büyük, sebep olan belli veya otopark gibi sorumluluğu olan bir yerde meydana gelmiş ve karşı tarafın ödemeyi kabullenmediği bir durum söz konusu ise zabıt tutulması gereklidir.

27. İkame araç (Rent A Car) hizmetinden nasıl yararlanabilirim?

İkame araç teminatı poliçenizde mevcut ise oluşan hasar sonucunda yapılacak ekspertizi müteakip, aracınızın trafiğe çıkmaya engel hasarlarında ve onarım süresi Sigorta Şirketinizce öngörülen asgari süreyi aştığında bu hizmetten yararlanabilirsiniz. Verilecek hizmetin süresi sigorta şirketlerine göre değişebilmekte olup, aracınızın onarımda kalacağı süreye bakılmaksızın şirketinizin verdiği azami limitler içerisinde faydalanabilirsiniz.

28. Kasko ürünündeki asistans hizmeti,araç içindekileri de kapsıyor mu? (Ulaşım,konaklama masrafları vb.)

Sigorta şirketlerinin verdikleri asistans hizmetlerinde farklılıklar olmasına rağmen, asistans hizmetleri araç içindekileri (poliçede yer alan kişi sayısı ile sınırlı olmak üzere) kapsar ve araç içindeki kişilerin ulaşım, konaklama vs. masrafları karşılanabilir. Bu hizmetlerden eksiksiz yararlanmak için şirketinizin hasar ve hizmet hattını arayınız.

29. Sigorta şirketlerinin sunduğu ikame araç (rent a car) ya da diğer asistans hizmetlerinden faydalanmak istersem hasarsızlık indirimim etkilenir mi?

Hayır etkilenmez. Bu konuda şirketlerin sunduğu ek hizmetler hasar kapsamında değerlendirilmez.

30. Hasar dosyam hangi durumlarda reddedilir?

Hasar dosyanız ile ilgili evraklar Sigorta Şirketine ulaştıktan sonra dosya "Sigorta Genel Şartları" çerçevesinde incelenir ve sonuçlandırılır. Oluşan hasarınız "Genel Şartlar" çerçevesinde teminata giren bir durum ise dosyanız için onay verilir. Teminat kapsamına girmeyen bir durum var ise reddedilir. Hasar anında poliçenizin tahsilat durumu kontrol edilecektir. Poliçe teminatlarınızın başladığından emin olabilmek için mutlaka poliçenizin prim ödemelerini zamanında yapmaya dikkat ediniz.

31. Hasar durumunda ne yapmalıyım?

Örneğin; Aracınız ile kaza geçirdiyseniz ilk olarak gerekliyse maddi hasarlı kazalarda Kaza Tespit Tutanağı, ölüm/yaralanmalı kazalar ile kazaya karışan araçların resmi plakalı olması, sürücüsünün ehliyetsiz, bariz alkollü veya Trafik Sigortası olmaması halinde Trafik ekibi çağırılarak Trafik Raporu düzenlettirilmeli, Kaskolu araçlar için yardım hattı aranarak (ANADOLU SİGORTA 444 0 350) araç bir servise çekilmeli , tahmini hasar tutarı belirlenerek Sigorta Şirketi en kısa sürede aranmalı ve hasar dosyası açtırılmalıdır. Hasar konusunda acentenizi bilgilendirip sizi doğru olarak yönlendirilmesini talep ediniz. Mevzuatı ne kadar bilseniz de hasar anında acentenizin yakın desteğini yanınızda görmek en doğal hakkınızdır.


32. Anadolu Sigorta Birleşik Kasko poliçesinin diğerlerinden en önemli farklılıkları özet olarak nelerdir?

Anadolu Sigorta Şirketinin Kasko Poliçeleri eksiltme ya da eklemeye en az fırsat veren bir yapıya sahiptir.

İhtiyari ve Ferdi Kaza teminatlarının yükseltilebilmesi mümkündür. İhtiyari teminatları (üçüncü şahıslara verilecek maddi-bedeni zararlarda manevi tazminat da dahil olmak üzere) SINIRSIZ alabilmeniz mümkündür.

Herhangi bir Anadolu Sigorta Acentesinden alacağınız fiyat diğerlerinden farklılık göstermez .

Hasar anında sigortalıyı mağdur etmemek için azami teminatlar en uygun fiyatla sunulmaktadır.

Yaygın “Anlaşmalı Servis Ağı” sayesinde hasarda sigortalıya hiçbir problem yaşatılmaz.

Kasko poliçenizi düzenletirken sigorta şirketlerinden tüm klozları içeren ayrıntılı ve yazılı teklif talep ediniz.

Ucuz fiyatlı teklifleri kabul etmeden önce iyice irdeleyiniz.

En pahalı olan en iyi olmayacağı gibi en ucuz olan da “full kasko” tabiri altında bile olsa yeterli teminatları içermeyebilir. Teminat tutarlarını ve kapsamlarını çok iyi mukayese ediniz.

…hep elele, daima güvenle


TRAFİK SİGORTANIZ HAKKINDA


1. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortam (Trafik Sigortası) kendi arabama gelen hasarı karşılar mı?

Trafik Sigortası bir sorumluluk sigortasıdır. Amacı; aracınız ile başkasına vermiş olduğunuz zararı, Karayolları Trafik Kanununda belirlenen sorumluluğunuz ile orantılı olarak giderilmesinin teminidir. Dolayısıyla, kendinize ait araca ilişkin hasarların bu sigorta kapsamında karşılanması imkanı bulunmamaktadır. Kendinize ilişkin hasarlar, başka bir sigorta sözleşmesinin konusunu oluşturan Kasko Sigortasından karşılanır.

2. Zorunlu Sigortalara ilişkin hasar ödemeleri hangi süre içerisinde yapılmalıdır?

Motorlu araçlara ilişkin zorunlu sigortalarda Sigortacı tazminatı, ilgili Genel Şartta istenilen belgelerin eksiksiz olarak, şirketin merkez veya kuruluşlarına iletildiği tarihten itibaren sekiz iş günü içerisinde, poliçedeki teminat tutarları dahilinde ödemekle mükelleftir.

Zorunlu Deprem Sigortasında ise sigorta bedelini aşmamak kaydıyla, kesinleşmiş olan tazminat miktarı, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından bir ay içerisinde hak sahibine ödenmek zorundadır.

3. Aracımı el senedi ile başkasına sattım. Alan kişi bir kazaya karışır ise ben sorumlu olur muyum?

Evet. Mevzuata göre araçlara ilişkin mülkiyet değişikliği ancak noter satışı ile mümkündür. Bu nedenle, işleten sıfatınız kaybolmadığından, aracınızın karışmış olduğu kazalarda sorumluluğunuz devam etmektedir.

4. Aracına çarptığım kişi Trafik Sigortam olmasına rağmen, ortaya çıkan hasarı benden talep ediyor. Neden sigorta şirketime baş vurmuyorlar?

Mevzuat gereğince motorlu araçların neden olduğu trafik kazalarında zarar gören üçüncü şahıslar, kendilerine zarar veren kişiye ya da bu kişinin Trafik Sigortasını yapan sigorta şirketine başvurma hakkına sahiptir.

5. Geçen yıl yapmış olduğum kaza neticesinde karşı tarafa Trafik Sigortamdan ödenmesi gereken hasarın ödenmediğini yeni öğrendim. Ayrıca hasar tutarına ödenmeden geçen süre için bir de faiz işletilmiş. Bu durumda ne yapmalıyım?

Sizin sorumlu olduğunuz bir kaza sonrasında zarar gören kişiler, uğradıkları zararın giderilmesi için yasal olarak doğrudan tarafınıza ya da sigorta şirketinize başvurma hakkına sahiptirler. Böyle bir tazminat talebi ile karşılaşmanız durumunda ise sigorta şirketinizi haberdar ederek gerekli tazminat ödemesinin yapılmasını talep edebilir veya ödemeyi ilgili tarafa yapar ve sonrasında harcamanızın, sigorta şirketinizin yükümlülüğünde olan kısmını şirketinizden tahsil edebilirsiniz. Zarar gören kişinin hasarının, yasal süreler içerisinde sigorta şirketiniz tarafından ödenip ödenmediğini kontrol etmek, gelecekte bu tarz talepler ile karşılaşmanızı engelleyecektir.

6. Ücretli park yerinde bulunan aracıma kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından çarpılması sonucu oluşan zararım nasıl karşılanabilir?

Trafik Kanununa göre, motorlu araçlar ile ilgili mesleki faaliyette bulunanlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmak zorundadırlar. Bu nedenle, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında da motorlu araçlara ilişkin faaliyette bulunanlara yönelik yapılan düzenleme mevcuttur.
Bundan dolayı, parklarda, garajlarda, galerilerde, tamirhanelerde, servis istasyonlarında ve benzeri yerlerde meydana gelebilecek bir kaza neticesinde aracınızın zarar görmesi durumunda, aracınıza çarpan kişinin kimliğinin belli olması önem taşımaksızın, mesleki faaliyete ilişkin zorunlu sigortayı yapan sigorta şirketi, sigorta sözleşmesi limitleri dahilinde hasarınızı karşılar.

7. Trafik Sigortamın geçerli olup olmadığını nasıl kontrol edebilirim?

Trafik Sigortası Bilgi Merkezinden (TRAMER), satın almış olduğunuz Trafik Poliçenizin sahte olup olmadığı konusunda bilgi alınabilmektedir. Söz konusu bilgiyi Merkeze ait internet sayfasından yapacağınız poliçe sorgulaması ile de elde etmek mümkündür. Merkeze ait iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur:
Trafik Sigortası Bilgi Merkezi (TRAMER)
Büyükdere Cad. Büyükdere Plaza No:195 Kat:2 Levent/İSTANBUL
Tlf : 0212 281 11 44 web: www.tramer.org.tr

8. Trafik Sigortamı vade bitiminde ödemeyi unuttuğum için, gecikmiş olarak yaptırırken ne gibi bir uygulama söz konusudur?

Kazanılmış hasarsızlık indirim haklarınız kaybolmaksızın, geciktiğiniz süre ile ilgili ek prim uygulanmaktadır.

9. Trafik Sigortam manevi tazminat taleplerini karşılar mı?

Hayır, karşılamaz.

10. Trafik Sigortası primleri taksitlendirilebilir mi?

Trafik Sigortası primlerinin peşin tahsil edilmesi esastır. Sigorta primi ödenmeden teminat başlamaz. Ancak Sigorta Şirketleri günümüz ekonomik koşulları çerçevesinde Kredi Kartına taksit uygulamaları yapmaktadırlar.

11. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Tarife ve Talimatında yer alan “araç başına / kaza başına” teminat tutarları ne anlama gelmektedir?

Söz konusu Tarife ve Talimat gereğince maddi hasar, sigortalı aracın, başka bir araca veya herhangi bir maddi varlığa (elektrik direği, dükkan vitrini, reklam levhası vb.) çarpması sonucu ortaya çıkan hasarlardır. Kazada tek bir tazminat talebinin olması durumunda, maddi teminat limiti bir araç için “araç başına” olarak belirlenen; diğer maddi varlıklar için ise “kaza başına” olarak belirlenendir.
Kazada birden fazla araç ve/veya diğer maddi varlıkların zarar görmesi ve birden çok tazminat talebinin bulunması durumunda ise; bir araç için ödenecek tazminat tutarı “araç başına” olarak belirlenen miktarı geçmeyecek olup, “kaza başına” olarak belirlenen teminat limiti, kazada zarar gören araç ve/veya diğer maddi varlıklar arasında ayrım yapılmaksızın oransal olarak dağıtılır.

12. Aracın kayıtlı olduğu il, Trafik Sigortası primini etkiler mi?

Evet. Araç işletenlerin kayıtlı oldukları illere göre Trafik Sigortası Tarife ve Talimatlarında belirtilen oranlarda il trafik yoğunluğu indirimi yapılır.

13. Trafik Sigortası kapsamında tedavi gördükten sonra ölen kişiye, hem tedavi, hem ölüm tazminatı ödenebilir mi? Geçici veya kalıcı iş görememe hali oluştuğunda, Trafik Sigortası bu zararı öder mi?

Evet. Poliçede belirtilen 2 ayrı teminatın 2 ayrı limitine kadar tazminat ödemesi yapılabilir. Önceden ödenen tedavi giderleri ölüm tazminatından mahsup edilemez. Tedavi giderleri dışında iş görememeye ilişkin tazminat, yine aynı teminat limiti ile sınırlı olmak kaydıyla ödenir.

14. Aracımın hem Kasko hem de Trafik poliçesi var. Karıştığım bir kazada önce hangi poliçem devreye girer?

Kazadaki kusur oranına göre poliçeleriniz devreye girer. Trafik poliçeniz kusurunuz oranında karşı tarafa vereceğiniz hasarı öncelikle öder. Yetersiz kaldığı durumlarda Kasko Poliçeniz devreye girer. Ancak Kasko poliçeniz her durumda kendi aracınızda meydana gelen hasarı öder ve kusurunuz yok ise karşı tarafa rücu eder. Hasarın tamamının rücu imkanı olan durumlarda ise Kasko Poliçenizin hasarsızlık indirimi etkilenmez.

15. İlave teminatlı Trafik Sigortaları var mıdır?

Sigorta şirketlerince artan mali sorumluluk, Koltuk Ferdi Kaza ve Hukuksal Koruma teminatları ile çekici gönderilmesi gibi hizmet teminatlarının da verildiği Trafik Sigortaları düzenlenebilmektedir. Kasko yapılması mümkün ya da ekonomik olmayan (10 yaşından büyük) araçlar için bu tarz trafik poliçesi yapılması tavsiye edilir. Anadolu Sigorta'nın bu alandaki ürünü Maksimum Trafik Sigortasıdır.

GÜVENCE HESABI:

(Ayrıntılı bilgi için: www.guvencehesabi.org.tr)

1. Güvence Hesabı Nedir?
Güvence Hesabı, kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin bedeni olarak (sakatlık ve ölüm) zarar görenlerin tedavi masraflarını karşılamakta ve kaza sonrasında sakat kalma halinde sakatlık tazminatı, ölüm halinde ise ölenin desteğinden yoksun kalanlara destekten yoksun kalma tazminatı ödemektedir.


2. Güvence kapsamındaki sigortalar hangileridir?
- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)
- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
- Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
- Yeşil Kart Sigortası Ödemeleri


3. Güvence Kapsamı Nedir?
- Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar,
- Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar,
- Zorunlu sigorta teminat limitleri ile sigorta poliçesinde belirtilen teminat arasındaki fark kadar ödenecek bedensel tazminat tutarları,
- Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde (Güvence Hesabı kapsamında kalan Zorunlu Sigortalar ile sınırlı olarak) ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar,
- Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada,13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar.
- Ayrıca Hesaba, Yeşil Kart Sigortası kapsamında Türkiye sınırları içinde meydana gelen zararlardan dolayı Büroca tekemmül ettirilen hasar dosyalarının tazminat ödemesi için Büro tarafından da başvurulabilir.


4. Başvuru Şekli, Süresi ve Başvuru Sırasında İstenen Belgeler:
Güvence Hesabı ile ilgili talepler için; söz konusu sigortanın tabii olduğu zamanaşımı süresi içinde yazılı olarak Hesaba başvurulmalıdır.
Hak sahiplerinin başvuru dilekçeleri ve aşağıda belirtilen belgelerle Güvence Hesabı'na başvurmaları gerekmektedir.


Ölüm Halinde Gereken Belgeler :
a. Kaza tespit tutanağı resmi tastikli sureti,
b. Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
c. Ölüm Raporu,
d. Ölenin mesleği ile gelir durumunu ve desteklik ilişkisini gösterir belge,
e. Hak sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumlarından gelir bağlanmış ise, bağlama kararı ile bağlanan gelirin peşin değerini gösteren belge,
f. Aile nüfus kaydı aslı ve veraset ilamı,
g. Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler.
h. Başvurunun vekil aracılığıyla yapılması halinde; Hazine Müsteşarlığının 05/11/2010 tarih ve 2010/18 sayılı Genelgesine uygun olarak düzenlenmiş vekaletname veya hak sahibinin beyanını içeren noter tasdikli belge.


Sakatlanma Halinde Gereken Belgeler :
a. Kaza tespit tutanağı resmi tasdikli sureti,
b. Hastane raporu aslı veya resmi tasdikli sureti,
c. Maluliyet oranını gösterir hastane raporu aslı veya resmi tasdikli sureti,
d. Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
e. Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler.
f. Başvurunun vekil aracılığıyla yapılması halinde; Hazine Müsteşarlığının 05/11/2010 tarih ve 2010/18 sayılı Genelgesine uygun olarak düzenlenmiş vekaletname veya hak sahibinin beyanını içeren noter tasdikli belge.

Sigortacılık Kanunu'nun 14.(c) maddesi uyarınca bedensel zararlar dışındaki maddi zararlar için Belgeler :
a. Poliçe sureti,
b. Kaza tespit tutanağı resmi tasdikli sureti,
c. Eksper Raporu,
d. Varsa mahkeme kararı sureti,
e. Hasar bedeli sigortalı tarafından ödenmiş ise ödeme ile ilgili belgelerin suretleri,
f. Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler.
Ödemeler :
Hesap yönetimince, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, tazminat miktarında ve hak sahiplerinde tereddüt bulunmadığı takdirde belirlenen miktar, hak sahiplerine ilgili banka aracılığı ile ödenir.

***Güvence Hesabı'nın sorumluluğu; rizikonun gerçekleştiği tarihte geçerli zorunlu sigorta poliçesinin teminat limitleri ile sınırlıdır.


5. Güvence Hesabı ne zaman kurulmuştur ve amacı nedir?
Güvence Hesabı 14 Haziran 2007 tarih, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 14 üncü maddesiyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri bünyesinde kurulmuştur. Sigortacılık Kanunu'nun geçici 1 inci maddesi ile Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı'nın tüm sorumlulukları, varlıkları, alacakları ve yükümlülükleriyle birlikte Güvence Hesabı'na devir olmuştur.
Kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin olarak; sigortalının belirlenememesi, rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli sigortanın bulunmaması veya çalınmış veya gasp edilmiş araçlarla kazaya sebebiyet verilmesi durumlarında, kazalarda zarar gören kişilerin, sigorta güvencesinden yoksun kalmaları nedeniyle uğrayacakları bedeni zararların giderilmesi amacıyla kurulmuştur.
Hesabın bu amacına ek olarak, kapsamında bulunan zorunlu sigortaları yapan sigortacının mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlardan ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararların karşılanmasında Güvence Hesabı'nın görevleri arasında tanımlanmıştır.


6. Güvence Hesabı'ndan hangi durumlarda tazminat talep edilebilir?
Sigortacılık Kanunu'nun 14. maddesinde Güvence Hesabı'ndan hangi durumlarda tazminat talep edilebileceği belirtilmiştir. Bu durumlar kısaca;
- Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için,
- Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar için,
- Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddî ve bedensel zararlar için,
- Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar için,
- Yeşil Kart Sigortası uygulamaları için faaliyet gösteren Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca yapılacak ödemeler için,


7. Güvence Hesabı'ndan karşılanmayacak zararlar nelerdir?
- Manevi zararlar.
- Bedensel zararlar dışında kalan her türlü maddi zararlar. (Hesabın yükümlü olduğu İflas etmiş veya Ruhsatları iptal edilmiş Sigorta Şirketleri hariç)
- Kazaya neden olan aracın işletenin veya sürücüsünün zararları.
- Motorlu aracı çalan veya gasbedenlerle, bunlara yardımcı olanların ve bu durumu bilerek araca binen sürücü veya yolcu zararları.
- Motorlu araçların yarış için bulunması gereken sigortayı yaptırmaksızın yarışa katılması durumunda kişilere verdiği bedeni zararlar.
- İşletenin eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği zararlar.
- İşleten tarafından ileri sürülebilecek tazminat talepleri.
- Motorlu bisikletin sebep olduğu kazalardan doğan zararlar.
- Motorla araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan kimselere motorlu aracın bırakılması sırasında kişilere gelen zararlar.
- Hastalık ve ferdi kaza sigortası yapan sigorta şirketlerinin rücu talepleri.


8. Plakasını alamadığım bir araç, park halindeki aracıma çarparak kaçmıştır. Güvence Hesabı, aracımda meydana gelen hasarı öder mi?
Güvence Hesabı, motorlu araçlarda meydana gelen hasarlardan sorumlu değildir. Güvence Hesabı'ndan ancak bedeni zararlar(tedavi giderleri, malüliyet ve ölüm halinde doğan zararlar) talep edilebilmektedir.


9. Çalıntı bir aracın kusurlu olarak sebep olduğu bir kazada yaralanma ve ölüm durumlarında Güvence Hesabı'na başvurulabilir mi?
KTK'nun 108.maddesi uyarınca; çalınmış veya gaspedilmiş araçların neden olduğu bedeni zararlar, Karayolları Trafik Kanunu'nun 107 maddesi uyarınca işletenin sorumlu olmadığı durumlarda Güvence Hesabı'ndan talep edilebilmektedir.


10. Güvence Hesabı'dan talep edilebilecek tazminat tutarı ne kadardır?
Güvence Hesabı'nın sorumluluğu, kaza tarihinde Hazine Müsteşarlığı'nın belirlediği teminat limitleri ile sınırlıdır. Bu teminat limiti her durumda ödenmemektedir. Öncelikle hak sahiplerinin talep edebileceği tazminat miktarı, tarafların kusurları da dikkate alınarak alınarak tespit edilmektedir. Tespit edilen bu tazminat, teminat limitleri kapsamında kalmak kaydıyla ödenmektedir.


11. İflas eden ve bütün branşlarda ruhsatları iptal edilen sigorta şirketleri hangileridir?
- Akdeniz Sigorta (İflas)
- Emek Sigorta (İflas)
- Universal Sigorta (İflas)
- Kapital Sigorta (İflas)
- Egs Sigorta (Ruhsat İptal)
- GIC Dünya Sigorta (Eski Bayındır Sigorta) (Ruhsat İptal)


12. İflas eden ve bütün branşlarda ruhsatları iptal edilen sigorta şirketleri ile ilgili olarak nasıl başvuru yapabilirim?
İflas eden sigorta şirketlerle ilgili olarak Güvence Hesabı'na, bütün branşlarda ruhsatları iptal edilmiş sigorta şirketleri ile ilgili olarak bu sigorta şirketine yazılı olarak başvurmak gerekmektedir. İkinci durumda ilgili şirket tarafından hasar dosyası tanzim edilerek Güvence Hesabı'na gönderilmektedir.


13. Ödemeler nasıl yapılmaktadır?
Kanun ve Yönetmelik gereği Güvence Hesabı tarafından talep edilen belgeler tamamlandıktan sonra hak sahibine, banka aracılığıyla ödeme yapılmaktadır.


14. Güvence Hesabı'nın ödediği tazminat nedeniyle rücu hakkı var mıdır?

Güvence Hesabı, ödediği tazminatın tahsili amacıyla Karayolları Trafik Kanunu'nun 108. ve Güvence Hesabı Yönetmeliği'nin 16.maddesi uyarınca zarar veren aracın işletenine, sürücüsüne,sigortacısına veya sigortacının iflas masasına rücu etmektedir.


15. Güvence Hesabı'na ne kadar sürede başvurmak gerekmektedir?
Hak sahiplerinin,zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve her halükarda 10 yıl içinde bizzat yazılı olarak veya taahütlü mektupla Güvence Hesabı'na başvurmaları gerekmektedir.


16. Sürücüsü bulunduğum araçla, kendi kusurumla kaza yaptım. Trafik poliçem bulunmamaktadır. Zararımı Güvence Hesabı'ndan talep edebilir miyim?
Karayolları Trafik Kanunu ve Güvence Hesabı Yönetmeliği'nin 14/b maddesi uyarınca kazaya neden olan aracın işleten ve sürücüsü tarafından ileri sürülecek zararlar Hesaptan karşılanmaz.


--------------------------------------------------------------------------------

ZORUNLU DEPREM SİGORTANIZ (DASK) HAKKINDA

(Ayrıntılı bilgi için: www.dask.gov.tr)

1. Zorunlu Deprem Sigortası ile sunulan teminatlar ve teminat dışı hususlar nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası ile sunulan teminatlar; depremin, deprem sonucu yangının, deprem sonucu infilakın ve deprem sonucu yer kaymasının, sigortalı binalarda neden olacağı maddi zararları (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalardameydana gelenler de dahil olmak üzere) içerir.

Aşağıda sayılan haller sigorta teminatının dışındadır:

- Dolaylı zararlar (enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar vb.)
- Her türlü mal, eşya ve benzerleri,
- Ölüm dahil tüm bedeni zararlar,
- Manevi tazminat talepleri.

2. Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmazsam sonuçları ne olur?

587 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan temel yaptırım, Devletin afetlerle ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinde yapılan değişikliktir. Zorunlu Deprem Sigortasının uygulamaya konmasını takiben, 21 Mart 2001 tarihinden itibaren, sigorta yaptırmayı ihmal edenler, bu sigorta kapsamında karşılanacak zararlar için, doğal afetlerle ilgili mevzuat çerçevesinde hak sahibi olamamaktadırlar.
Ayrıca, Zorunlu Deprem Sigortası mekanizmasının sağlıklı bir şekilde işleyerek, kapsamda olan yaklaşık 13 milyon meskenin (müstakil konut ve apartman dairesinin) tümü için deprem teminatı sunulabilmesi amacı ile değişik denetim mekanizmaları da tasarlanmıştır. Bunlardan en önemlisi, tapu tescil işlemlerinde, Zorunlu Deprem Sigortasın�

Copyright © 2008 Bizbize Sigorta ve Aracılık HizmetleriDiyalog Interaktif Medya Hizmetleri